Đăng nhập bằng FB

Đăng nhập

Một đoạn trích quan trọng từ biên bản cuộc họp của Fed

Về việc giảm gói nới lỏng tiền tệ (chi 85 tỷ USD mua trái phiếu) : Với triển vọng kinh tế hiện tại, tất cả các thành viên tham gia ngoại trừ một người đều đánh giá rằng thời điểm hiện tại vẫn còn thích hợp để mua cả hai cơ quan MBS và trái phiếu chính phủ dài hạn.

Khoảng một nửa những người tham gia chỉ ra rằng nó có khả năng sẽ là thích hợp để kết thúc việc mua tài sản vào cuối năm nay.

Nhiều người tham gia khác dự đoán rằng nó có khả năng sẽ là thích hợp để tiếp tục mua vào năm 2014.

Một số đại biểu nhấn mạnh rằng chương trình mua tài sản có hiệu quả trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mà những lợi ích tiếp tục vượt quá chi phí đã bỏ ra, hoặc tiếp tục mua sẽ là cần thiết để đạt được một sự cải thiện đáng kể trong triển vọng của thị trường lao động. 

Tuy nhiên trong đó cũng có một số thành viên chỉ ra rằng ủy ban có thể nuôi dưỡng mục tiêu kép và hạn chế chi phí tiềm năng của chương trình bằng cách làm chậm, hoặc dừng lại.

Hoài An

Nguồn : Marketwatch